090.797.2005
097.284.9250
Email: moitruong.bmx@gmail.com

Dịch vụ

Xin Giấy phép khai thác nước ngầm

Ngày Đăng : 05/10/2018 - 3:01 PM

Giấy phép khai thác nước ngầm là hồ sơ cần thiết cho doanh nghiệp khi đã đi vào khai thác nước ngầm, tạo điều kiện cho nhà Nước có thể theo dõi, quản lý để đưa ra phương án quản lý, điều chỉnh và bảo vệ nguồn nước.

Đối tượng phải làm giấy phép khai thác nước ngầm

- Tất cả các doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài nước đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, các cơ sở hạ tầng, dịch vụ có nhu cầu đều phải xin giấy phép khai thác nước ngầm.

- Các doanh nghiệp, cơ sở đang sử dụng nước ngầm mà chưa có giấy phép khai thác nước ngầm.

Bình Minh Xanh chuyên tư vấn xin Giấy phép khai thác nước ngầm

Căn cứ pháp lý đến đăng ký giấy phép khai thác sử dụng nước ngầm

- Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ban hành ngày 21 tháng 6 năm 2012.

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Tài nguyên nước.

- Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

- Thông tư số 27/2014/BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường ban hành ngày 30 tháng 5 năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

Quy trình thực hiện việc đăng ký giấy phép khai thác sử dụng nước ngầm

Bước 1: Xác định địa điểm, Công Suất khu vực cần khai thác

Bước 2: Khảo sát, thu thập số liệu, địa hình, địa mạo, điều kiện địa lý, khí hậu thủy văn

Bước 3: Xác định điều kiện kinh tế xã hội môi trường, tại khu vực khai thác; xác định thông số về các đặc điểm địa chất, thủy văn gây ảnh hưởng đến khai thác nước ngầm.

Bước 4: Thu mẫu nước phân tích tại phòng thí nghiệm.

Bước 5: Xác định cấu trúc giếng và trữ lượng nước.

Bước 6: Lập bản đồ khu vực và vị trí công trình theo tỉ lệ 1/50.000 đến 1/25.000 theo tọa độ VN 2000.

Bước 7: Tính toán dự báo mức nước hạ thấp. Tính toán giá thành vận hành và hiệu quả kinh tế.

Bước 8: Lập thiết đồ giếng khoan khai thác nước.

Bước 9: Hoàn thành lập hồ sơ xin khai thác nước ngầm và trình nộp cơ quan chức năng (Sở Tài Nguyên Môi Trường).

Trình tự cấp giấy phép khai thác nước ngầm

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp giấy phép khai thác nước ngầm lập hồ sơ đầy đủ và nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn trả và chuyển bộ phận chuyên môn thụ lý sau đó tiếp nhận kết quả đã giải quyết.

- Bước 3: Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường của từng khu vực hoạt động.

c) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép (Bản chính);

- Sơ đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước ngầm (Bản chính)

- Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước ngầm kèm theo phương án khai thác đối với công trình có quy mô từ 200 m3/ngày đêm trở lên hoặc báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với công trình có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm trong trường hợp chưa có công trình khai thác;

- Báo cáo hiện trạng khai thác đối với trường hợp công trình khai thác nước ngầm đang hoạt động (Bản chính)

- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá sáu (06) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ (Bản chính)

Trường hợp chưa có công trình khai thác nước ngầm, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý thêm: Định kỳ 6 tháng/lần tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh đang sử dụng hoặc có công trình sử dụng nước ngầm phải tiến hành làm báo cáo tình hình sử dụng nước ngầm.

 

Công ty TNHH MTV Môi trường Bình Minh Xanh được thành lập vào ngày 13 tháng 03 năm 2012, chúng tôi chuyên tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trườnglập đề án bảo vệ môi trườnglập kế hoạch bảo vệ môi trường (cam kết bảo vệ môi trường), lập báo cáo quan trắc môi trường (báo cáo giám sát môi trường trước đây), xin giấy phép khai thác nước ngầmđăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hạixin giấy phép xả thải, thu gom chất thải quy hại, xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải, khí thải, đo kiểm môi trường lao động, kiểm định máy móc và các dịch vụ tư vấn hồ sơ môi trường khác cho các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Long An, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ...


Công ty TNHH MTV Môi trường Bình Minh Xanh

- Email: moitruong.bmx@gmail.com
- Điện thoại: 028.6255.1396 - Hotline: 0907972005 - 0972849250.

 

 Các tin khác

Gọi điện
SMS
Chỉ đường
hotline090.797.2005
Chat hỗ trợ
Chat ngay